Cách sửa lỗi “You Have Been Denied Permission To Access This Folder”

Khi bạn truy cập vào một thư mục nào đó thì bạn không thể truy cập được đồng thời bạn nhận được một cửa sổ thông báo You Have Been Denied Permission To Access This Folder có nghĩa là bạn không có quyền truy cập vào thư mục này? tình trạng này xảy ra khi bạn truy cập thư mục hệ thống trong Windows 10 hoặc các thư mục chứa phiên bản trước của Windows.
Để có quyền truy cập vào thư mục này, bạn cần thực hiện các thay đổi tương thích với quyền của thư mục và bạn có thể thực hiện dễ dàng. Tuy nhiên, bạn phải có quyền quản trị, hoặc bạn phải có mật khẩu quản trị để thay đổi quyền của tập tin, thư mục hệ thống trên hệ điều hành Windows 10. Có 3 cách để thực hiện như sau:

1. Chiếm quyền File/Folder

Đầu tiên hãy điều hướng đến thư mục khi bạn truy cập bị lỗi “You Have Been Denied Permission To Access This Folder”, sau đó nhấp chuột phải vào thư mục đó và chọn Properties .

sua-loi-You-Have-Been-Denied-Permission_wtt

Chọn tab Security rồi kích chọn Advanced để mở cài đặt bảo mật nâng cao.

sua-loi-You-Have-Been-Denied-Permission-1_wtt

Tiếp tục kích chọn vào liên kết Change để thay đổi cài đặt bảo mật.

sua-loi-You-Have-Been-Denied-Permission-2_wtt

Trong cửa sổ thay đổi thuộc tính trong mục Enter the object name to select hãy gõ Administrators và sau nó nhấn nút Check Names bên cạnh > sau đó nhấn OK để trở về cửa sổ cài đặt nâng cao!

sua-loi-You-Have-Been-Denied-Permission-3_wtt

Cuối cùng trên cửa sổ cài đặt nâng cao tích chọn Replace owner on subcontainers and objects sau đó nhấn Apply để chiếm quyền sở hữu thư mục.

sua-loi-You-Have-Been-Denied-Permission-4_wtt

Cuối cùng bạn hãy mở kiểm tra có mở được thư mục hay chưa?

Xem thêm ở bài viết gốc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s